مشخصات محصول خط کامل نبات و آب نبات سیستم وکیوم(خلاء)

مشخصات خط کامل نبات و آب نبات سیستم وکیوم(خلاء)


نبات آبنبات کارگاه ماشین سازان شرق باروشی جدید برای جایگزینی روش نبات ریزی سنتی به صنعتی مکانیزه آپارت ( سیستم وکیوم ) در خدمت شما دوستان عزیز در صنف نبات ریزی میباشد. 

سیستم وکیوم به سیستمی گفته میشود که محیطی بدونه هوا میباشد ( خلع ). 

دراین سیستم مواد مایع هر چیزی از جمله موادی که قند دارند از این روش استفاده میشود. که باعث میشود مواد قندی شیره نسوزند که میتوان برای نبات ریز تا 13 بار از شیرت استفاده کنی که نبات ریزان سنتی در جربان هستن که 13 بار یعنی چی. 

پاتیل بارگیری تک جدار از200کیلو تا 1500kg استاندارد و بالا تر طبق سفارش تمامن استیل. 

سازنده پاتیل بارگیری دوجداره سیستم بخار ( لوله انچ ) از 200kg تا 1500kg استاندارد و بالا تر طبق سفارش تمامن استیل. 

سازنده پاتیل بارگیری دوجداره سیستم روغن داغ از 200kg تا 1500kg استاندارد و بالا تر طبق سفارش تمامن استیل. 

سازنده پاتیل بارگیری تک جدار سیستم وکیوم (خلع ) از 200kg تا 1500kg استاندارد و بالا تر طبق سفارش تمامن استیل. 

سازنده پاتیل بارگیری سه جداره جدار دوم روغن داغ جدار سه عایق از 200kg تا 1500kg استاندارد و بالا تر طبق سفارش تمامن استیل. 

سازنده پاتیل بارگیری سه جداره سیستم بخار جدار دوم بخار جدار سوم عایق از 200kg تا 1500kg استاندارد و بالا تر طبق سفارش تمامن استیل. 

سازنده پاتیل چاشنی از 50kg تا 90kg استاندارد . 

سازنده پاتیل تابوتی 150 کیلوی و200کیلوی نبات استیل. 

سازنده پاتیل تابوتی 150 کیلوی و200کیلوی نبات گالوانیزه. 

سازنده میز سنگ آب نبات تمام استیل در ابعاد 100×200

سازنده میز سنگ آب نبات تمام استیل در ابعاد 125×250

سازنده میز سنگ آب نبات آهنی در هر ابعاد ساخته میشود. 

ساخت دستگاه آب سرد کن برای خنک کردن آب سنگ آب نبات که موجب صرفه جویی در میزان آب مصرفی وبالا رفتن کیفیت مواد تولیدی میشود که واقعاً کار آمد میباشد آب مصرفی برای سرد کردن سنگ آب نبات رو به حداقل میرساند و از آب شهری که شما استفاده میکنید سرد تر میکند. (آبی که استفاده شده است و داغ میباشد ).

ساخت دستگاه آب نبات شکن دوکاره. 

تمام این تجهیزات 15سال ضمانت وتضمین شده میباشد جنس استفاده شده از بهترین استیل در بازار و ضخامت بالا وکیفیت بالا میباشد برای مثال پاتیل چاشنی موجود در بازار پرسی میباشند وضخامت آن 2 میل میباشد که ورق 2میل زیر پرس قرار گرفته و زمانی که به کف میرسد چون ورق کشیده شده است کف آن به زیر 1.5 میل میرسد اما پاتیل چاشنی که ما میسازیم دیواره 2میل که پرسی نمیباشد وکف آن که اصل کاری میباشد از ورق 3میل که به شکل کاسه میباشد استفاده میشود و قسمت سر آن میلگرد8میل قرار گرفته است که جوش خورده وپرداخت خورده که کار یک تیکه میباشد. 

Top